Quickscan

Wilt u ook snel inzicht hebben in uw risico’s en kansen op het gebied van SAM (Software Asset Management)? Wij bieden een quickscan aan waarin wij door middel van een aantal interviews en een kort onderzoek, inzicht geven in de huidige kansen en risico’s op het gebied van SAM. Het resultaat van de quickscan is een document waarin het onderzoek en de quick wins en risico’s zijn benoemd. Op basis van de inzichten die dit document biedt, kunt u besluiten of vervolgstappen genomen moeten worden.

Wij bieden deze quickscan aan voor het bedrag van €1.250,- exclusief BTW. Bel of mail ons nu om een afspraak te maken om dit aanbod te bespreken!

Mogelijke vervolgstappen kunnen zijn:
- Onderzoeken van de licentiepositie van een specifieke leverancier
- Dekking van SAM tool/CMDB verbeteren
- Specifieke inrichting realiseren (vb. Oracle & VMware, IBM & Sub-capacity)
- Verbeteren / borgen processen

Deze en andere vervolgstappen worden besproken tijdens de presentatie van het rapport.