Soorten audits

Hoewel elke audit als doel heeft omzet te genereren, zijn er wel verschillende audits te herkennen.

In alle gevallen wordt tevens vaak een overzicht aangeleverd uit de administratie van de leverancier. Hierin staan alle licenties die u volgens de leverancier hebt gekocht. Controleer dit goed want hier zitten vaak fouten in.

Self audit
Bij de self audit ontvangt u een omvangrijk formulier. U vult dat in, de leverancier gaat vervolgens berekenen of u voldoende (en juiste) licenties heeft gekocht.

Friendly audit
Bij een friendly audit krijg je de leverancier zelf op bezoek, of een reseller. Vaak wordt hier minder druk gezet en is er beter te praten over oplossingen als er zaken boven water komen. Ook worden over het algemeen normale licentieprijzen gebruikt. U betaalt dus geen boete over de incompliance.

Formal audit
Een formal audit wordt uitgevoerd door een accountants kantoor. Er is een goede samenwerking te herkennen tussen leverancier en auditor. Let op dat dit niet in uw nadeel gaat werken. Vaak worden speciale licentieprijzen gehanteerd waar een boetebedrag in verwerkt is. Ook wordt soms aangegeven dat de auditor door de klant betaald moet worden als een substantieel incompliance wordt gevonden.

Hoewel u natuurlijk het liefste alle audits zou voorkomen, is het in uw voordeel om te proberen te voorkomen dat er een formal audit wordt uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat het in uw belang is om mee te werken aan een Self Audit of Friendly audit. Natuurlijk moet u zich altijd blijven verdedigen... maar op een opbouwende manier. Als een audit maar lang genoeg door u wordt tegengehouden wordt de kans op een formele audit groter.