Wat is SAM

SAM staat voor Software Asset Management.
Om een beeld te krijgen van wat dit is, moet eerst duidelijk zijn wat een Software Asset eigenlijk is.

Een Software Asset is een breed begrip dat onder andere de volgende zaken omvat:

  • Licentie papieren
  • Aankoopfactuur
  • Installatie media CD/DVD
  • De installatie zelf
  • Gebruikersinformatie

Om ervoor te zorgen dat deze assets optimaal worden ingezet, moeten deze bekend zijn. Welke licenties heeft u? Welke installaties? Welke gebruikers? Pas als die informatie bekend is kan er op gestuurd worden.